Xamarin Türkiye Grubu Olarak Gerçekleştireceğimiz Webinar ve Livecoding etkinlik konuları

Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı düşündüğümüz 13 konu başlığını inceleyebilirsiniz.
İlk webinar “Xamarin Nedir?” konu başlığı ile 7 Mayıs saat 17:00’da

https://www.livecoding.tv/yigitozaksut/ adresinden yayınlara katılabilirsiniz.

1-Xamarin Nedir? Neden Xamarin Kullanmalıyız? Şirketler Xamarin’i neden tercih ediyor?
2-Xamarin101, Xamarin çalışma ortamları ve Xamarin kurulumu, Emulator seçenekleri, Xamarin çalışma yapısı
3-Xamarin.Droid ortamına giriş ve örnek uygulamalar
4-Xamarin.IOS ortamına giriş ve örnek uygulamalar (MAC üzerinden ve Xamarin Studio ile gerçekleşecek)
5-Xamarin.WinPhone ortamına giriş ve örnek uygulamalar
6-Xamarin.Forms ortamına giriş, Portable Class Library ve Shared Project farkları
7-Xamarin.Forms Portable Class Library örnek uygulama
8-Xamarin.Forms Shared Project örnek uygulama
9-XAML Nedir? XAML101, XAML çalışma yapısı ve Xamarin.Forms XAML örnek uygulamar
10-Xamarin.Forms Pages (ContentPage, MasterDetailPage, NavigationPage, TabbedPage, CarouselPage)
11-Xamarin.Forms Layouts (StackLayout, AbsoluteLayout, RelativeLayout, GridLayout, ContentView, ScrollView, Frame)
12-Xamarin.Forms Views ve Xamarin.Forms Cells
13-Xamarin.Forms Controls

http://www.xamarinturkiye.com/

Yiğit ÖZAKSÜT

MVP, MCT, Xamarin Developer, Consultant & Architect

Yorum Gönder