Xamarin.Forms Elementleri

Xamarin.Forms Controls; cross-platform native çıktı üretebilen destekli güçlü bir UI Toolikit’tir.
Android, iOS ve Windows Phone ortamları için ortak bilgi kullanıcı arayüzü kodlamanızı sağlar. Portable Class Library ya da Shared Project içerisinde kullanabilirsiniz.

Xamarin.Forms kontrollerini 4 ana grupta toplayabiliriz.

 • Pages
 • Layouts
 • Views
 • Cells

Runtime’da her kontrol derleneceği platformda kendisine karşılık gelen native nesneye dönüştürülür.

Pages

Ekranın tamamını ya da büyük kısmını kaplayan ve bir Child’ı olan görsel öğelerdir;

 • ContentPage,
 • MasterDetailPage,
 • NavigationPage,
 • TabbedPage,
 • CarouselPage

Layouts

Ekranın bir bölümüne yerleştirmeyi düşündüğünüz bir grup elementi bir arada gruplamak, birbirleri arasındaki yerleşimlerini ayarlamak ve boyutlarını değiştirmek için kullanılan componenetlerdir;

 • StackLayout,
 • AbsoluteLayout,
 • RelativeLayout,
 • GridLayout,
 • ContentView,
 • ScrollView,
 • Frame

Views

Button, Label, Entry gibi çok sık kullanacağınız yapı taşı niteliğindeki arayüz componentleridir;

 • ActivityIndicator,
 • BoxView,
 • Button,
 • DatePicker,
 • Editor,
 • Entry,
 • Image,
 • Label,
 • ListView,
 • OpenGLView,
 • Picker,
 • ProgressBar,
 • SearchBar,
 • Slider,
 • Stepper,
 • Switch,
 • TableView,
 • TimePicker,
 • WebView

Cells

ListView ve TableView türündeki nesnelerin hücrelerine eklenebilmek için tasarlanmış Visual Element’lerdir.

 • EntryCell,
 • SwitchCell,
 • Text Cell,
 • ImageCell
Xamarin Türkiye

Yorum Gönder